Wednesday, April 24, 2013

Arun Kumar Sinha, IPS, IG BSF with statues of martyrs in Washington


Arun Kumar Sinha, IPS, in Tampa, USA                                   
                           

                                    Arun Kumar Sinha, IPS, in Tampa, USA
   

                                   Arun Kumar Sinha, IPS, IG BSF Gujarat, inspecting troops of Border Security Force
         

                      Arun Kumar Sinha playing holi with his wife Meeta Sinha


                                    Arun Kumar Sinha, IPS
                                   
                                   IG BSF Gujarat Frontier 
                                               


  •                                        Arun Kumar Sinha, IPS
  •                                        
  •                                          IG BSF GUJARAT FRONTIER 

Arun Kumar Sinha, IPS,
IG BSF Gujarat Frontier